img

Nasır Enerji yenilenebilir enerji üretimi, servis, bakım onarım, tesis kurulumu ve işletmesi amacıyla kurulmuştur. 

Halihazır da Ege bölgesinde 4.9 MW'lık elektrik üretim gücüne sahip santralin inşaat, kurulum, teknik destek ve işletmesi de Nasır Enerji tarafından üstlenilmiş durumdadır. 

Nasır Enerji temiz kaynaklarla enerji üretiminde karbon salınımını en aza indirmeyi hedeflemektedir.